Strona główna

Potrzeby społeczne

Afryka jest najszybciej rozwijającym się kontynentem na świecie.
Jest to duża nadzieja. Gdyż ubóstwo jest głębokie i rozpowszechnione  w całym regionie afrykańskim.
Afryka Subsaharyjska jest najbiedniejszym i najsłabiej rozwiniętym regionem świata, z czego połowa ludności
żyje za mniej niż dolara dziennie.
Afryka jest drugim najbardziej suchym kontynentem po Australii.
Około 66% terenów w Afryce jest suchych lub półsuchych, a ponad 300 milionów ludzi z ponad 800 milionów ludzi
w Afryce subsaharyjskiej żyje w środowisku o niskiej zawartości wody.
Problemy z wodą powodują na wielu terenach kryzys wodny, występuje powszechny brak bezpiecznej wody pitnej.
Brak odpowiednich urządzeń sanitarnych powoduje, że często dochodzi do zanieczyszczenia ściekami wody pitnej.
Powoduje to, że największa śmiertelność w Afryce wynika z chorób przenoszonych przez wodę, którym można
zapobiegać. Około 115 osób w Afryce umiera co godzinę od chorób związanych ze złymi warunkami sanitarnymi, złą
higieną i zanieczyszczoną wodą.
Brak dostępu do wody lub czystej wody pitnej powodują epidemie cholery na obszarach miejskich i wiejskich.
W miejskich slumsach w krajach Afryki Subsaharyjskiej żyje ponad 200 milionów ludzi.
Uboga w niezbędne składniki odżywcze dieta lub głód,  u dużej części mieszkańców tego kontynentu, powoduje,
szczególnie u najmłodszych, obniżoną odporność na choroby i słaby rozwój psychofizyczny. Powoduje to z kolei
dużą śmiertelność wśród niemowląt i dzieci. Przyczynia się do tego też brak opieki medycznej w postaci
niezbędnych szczepień i dostępu do podstawowej służby zdrowia.
Klimat Afryki charakteryzuje się skrajnymi warunkami, od wilgotnego klimatu równikowego w okolicach równika,
poprzez tropikalny i półsuchy w środku kontynentu, do suchego klimatu w kierunku północnym i południowych
kontynentu.
Afryka Subsaharyjska ma stosunkowo dużą podaż wody deszczowej, ale jest ona sezonowa, jest nierównomiernie
rozmieszczona w całym regionie, często występują tu powodzie i susze, co wpływa niszcząco na uprawy rolnicze.
Susza jest dominującym ryzykiem klimatycznym w Afryce subsaharyjskiej. Niszczy ekonomiczne źródła utrzymania i
źródła żywności rolników i ma znaczny negatywny wpływ, na wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w jednej
trzeciej krajów.
Jeśli chodzi o choroby to  dużym wyzwaniem jest malaria, roczna liczba zachorowań na nią wynosi tutaj ponad
200 mln ludzi,  objawami choroby są: wysoka temperatura ciała, dreszcze, biegunki, wymioty, duszności, bóle
mięśni oraz zaburzenia świadomości.
Inną chorobą przysparzającą dużo problemów Afryce jest wirus HIV, szacuje się w Afryce na 1,1 mld ludzi, żyje
około 25 miliona ludzi zarażonych. Najwięcej takich osób jest w Afryce Południowo-Wschodniej.
Edukacja na wyższym niż podstawowym poziomie jest bardzo ograniczona w wielu krajach, w tym nawet w bogatszych
krajach.
Wskaźniki analfabetyzmu są wysokie, chociaż znaczna część Afrykanów mówi co najmniej dwoma językami, a pewna
liczba mówi nawet trzema, są nimi język ojczysty, język sąsiadów lub język stosowany w handlu i język
europejski.
Szkolnictwo wyższe jest prawie niespotykane, chociaż niektóre uniwersytety w Egipcie i Południowej Afryce mają
doskonałą reputację. Jednak niektóre kraje afrykańskie mają niedostatek osób z wykształceniem wyższym, a
wyższe wykształcenie w większości dziedzin życia jest rzadkością. Brakuje specjalistów takich jak
inżynierowie, a nawet brakuje nauczycieli.
W pewnych regionach Afryki konflikty powodują, że ludzie porzucają swoje domy uprawy,  by ratować życie.
Pomimo tego Afryka rozwija się intensywnie, wiele państw odnotowuje bardzo duży wzrost gospodarczy,  jednak ze
względu na duże ubóstwo tych krajów nie od razu przekłada się to na warunki życia ich obywateli.
Udało się zakończyć wiele konfliktów i rozpocząć w tych krajach rozwój.
Można osobiście wspomóc budowę studni z wodą, zakup ratującej życie żywności dla głodujących lub wspomóc
edukacje za pomocą poniższych działających w Polsce organizacji:

Afryka jest najszybciej rozwijającym się kontynentem na świecie. 

Jest to duża nadzieja. Gdyż ubóstwo głęboko sięga do różnych dziedzin życia i jest rozpowszechnione  w całym regionie Afryki.

Afryka Subsaharyjska jest najbiedniejszym i najsłabiej rozwiniętym regionem świata, z czego połowa ludności żyje za mniej niż dolara dziennie.

Afryka jest drugim najbardziej suchym kontynentem po Australii.

Około 66% terenów w Afryce jest suchych lub półsuchych, a ponad 300 milionów ludzi z ponad 800 milionów ludzi w Afryce Subsaharyjskiej żyje w środowisku ubogim w wodę.

Problemy z wodą powodują na wielu terenach kryzys wodny, występuje tu powszechny brak bezpiecznej wody pitnej. Dodatkowo brak odpowiednich urządzeń sanitarnych powoduje, że często dochodzi do zanieczyszczenia ściekami, wody pitnej.

Fakty te powodują, że największa śmiertelność w Afryce spowodowana jest chorobami przenoszonymi przez wodę. Około 115 osób w Afryce umiera co godzinę od chorób wywołanych złymi warunkami sanitarnymi i zanieczyszczoną wodą. Brak dostępu do wody lub do czystej wody pitnej powodują epidemie cholery na niektórych obszarach miejskich i obszarach wiejskich.

W miejskich slumsach w krajach Afryki Subsaharyjskiej żyje ponad 200 milionów ludzi.

Uboga w niezbędne składniki odżywcze dieta lub głód,  u dużej części mieszkańców tego kontynentu, powoduje, szczególnie u najmłodszych, obniżoną odporność na choroby i słaby rozwój psychofizyczny. Powoduje to z kolei dużą śmiertelność wśród niemowląt i dzieci. Przyczynia się do tego też brak opieki medycznej w postaci niezbędnych szczepień i dostępu do podstawowej służby zdrowia.

Klimat Afryki charakteryzuje się skrajnymi warunkami, od wilgotnego klimatu równikowego w okolicach równika, poprzez tropikalny i półsuchy w środku kontynentu, do suchego klimatu w kierunku północnym i południowych kontynentu. 

W Afryce Subsaharyjskiej występują obszary ze stosunkowo dużą ilością opadów deszczowych, ale mają one charakter  sezonowy, są też nierównomiernie rozmieszczona w całym regionie. Często występują tu powodzie i susze, co wpływa niszcząco na uprawy rolnicze. 

Susza jest dominującym ryzykiem klimatycznym w Afryce subsaharyjskiej. Niszczy ekonomiczne źródła utrzymania i źródła żywności rolników. Wywiera znaczny, negatywny wpływ, na wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w aż w jednej trzeciej krajów Afryki.

Jeśli chodzi o choroby to  dużym wyzwaniem jest malaria, roczna liczba zachorowań na nią wynosi tutaj ponad 200 mln ludzi,  objawami choroby są: wysoka temperatura ciała, dreszcze, biegunki, wymioty, duszności, bóle mięśni oraz zaburzenia świadomości.

Inną chorobą przysparzającą dużo trudności w Afryce jest AIDS, wywołana przez wirus HIV, szacuje się w Afryce na 1,1 mld ludzi, żyje około 25 miliona ludzi zarażonych. Najwięcej osób zarażonych jest w Afryce Południowej i Afryce Południowo-Wschodniej. 

Edukacja na wyższym niż podstawowym poziomie jest bardzo ograniczona w wielu krajach, w tym nawet w bogatszych krajach. Wskaźniki analfabetyzmu są wysokie, chociaż znaczna część Afrykanów mówi co najmniej dwoma językami, a pewna liczba mówi nawet trzema, są nimi język ojczysty, język sąsiadów lub język stosowany w handlu i język europejski.

Kraje afrykańskie często mają niedostatek osób z wykształceniem wyższym. Brakuje specjalistów w wielu obszarach życia gospodarczego np. inżynierów. 

Mówiąc o trudnościach w życiu Afrykan warto zaznaczyć, że w pewnych regionach Afryki konflikty powodują, że ludzie tam mieszkający masowo porzucają swoje domy i uprawy,  po to by ratować swoje życie i swoich bliskich.

 

Pomimo wyżej opisanych trudności, Afryka rozwija się intensywnie, wiele państw odnotowuje bardzo duży wzrost gospodarczy,  ze względu na duże ubóstwo tych krajów nie od razu przekłada się to na warunki życia ich obywateli. 

Udało się zakończyć wiele konfliktów i rozpocząć w tych krajach rozwój.

Można osobiście wspomóc budowę studni z wodą pitną, zakup ratującej życie żywności dla głodujących lub wspomóc edukacje za pomocą działających w Polsce organizacji:

 

źródła un.org, wikipedia.org