Strona główna

Po bezdrożach

 

 

Podróżując po Afryce spotykamy różne narody, grupy etniczne, plemiona. Spotkamy też bardzo różniące się od siebie tereny, takie jak pustynie, sawannę, lasy tropikalne oraz inne środowiska. Gdzieś na tych terenach żyją unikalne gatunki dzikich roślin i zwierząt.


Google Maps daje możliwość obejrzenia z bliska sawanny Google Maps Afryka sawanna


Często pisząc o Afryce dzieli się ją na Afrykę Północną i Afrykę Subsaharyjską.

 

Północna część Afryki jest zamieszkana głównie przez Berberów, Arabów, różne plemiona i narody etiopskie oraz narody używające języka arabskiego, choć nie będące Arabami, jak np. Egipcjanie.

 Dla odróżnienia mieszkańców północnej części tego kontynentu, którzy są w większości pochodzenia berberskiego lub arabskiego, nazwę Afrykanin stosuje się często wyłącznie w rozumieniu ludności pochodzącej z terenów Afryki Subsaharyjskiej.

Mówiąc o narodach i plemionach warto zwrócić uwagę na fakt że obecnie spora liczba uczonych zajmujących się antropologią, uważa że pojęcie rasy w odniesieniu do człowieka nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, gdyż badania antropologiczne potwierdziły, że gatunek ludzki jest monotypowy (cfr. badania dr Spencer Wells oraz dr Cheik Anta Diop źródło: wikipedia.org)

Afryka to nie tylko krajobrazy, dziki świat roślin i egzotycznych zwierząt.

 

Afryka subsaharyjska liczy około 1500 ludów zaliczających się do rasy negroidalnej. W Afryce wschodniej i płd-wsch. (Tanzania, Kenia, RPA, wyspy Mauritius, Seszele) dużą część mieszkańców stanowią przybysze z Indii. Sporą część ludności Republiki Południowej Afryki stanowią biali, pochodzący głównie z Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Niemiec, a wyspę Madagaskar zamieszkują Malgasze.

Największe grupy etniczne ( ludy i plemiona) na terenie Afryki :

Arabowie żyją w Maroku, Mauretanii, Saharze Zachodniej, Algierii, Tunezji, Libii, Egipcie, Sudanie ( ok. 100 mln ).
Berberowie żyją w Maroku, Algierii, Tunezji, Libii, Mauretanii, Mali, Nigrze, Egipcie ( ok. 40 - 65 mln ).
Hausa żyją w Nigerii, Nigrze, Czadzie , Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Sudanie (ok. 30 mln).
Igbo żyją w Nigerii, Kamerunie, Sierra Leone i Gwinei Równikowej (ok. 30 mln).
Joruba żyją w Nigerii i Beninie (ok. 30 mln).
Oromowie żyją w Etiopii i Kenii (ok. 30 mln).
Fula żyją w Gwinei, Nigerii, Kamerunie, Senegalu, Mali, Sierra Leone, Republice Środkowej Afryki, Burkina Faso, Beninie, Nigrze, Gambii, Gwinei Bissau, Czadzie, Sudanie, Togo i Wybrzeżu Kości Słoniowej (ok. 27 mln).
Akan żyją w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej (ok. 20 mln).
Amharowie żyją w Etiopii (ok. 20 mln).
Somalijczycy żyją w Somalii, Dżibuti, Etiopii i Kenii (ok. 15-17 mln).
Hutu żyją w Rwandzie, Burundi, Demokratycznej Republice Konga (ok. 16 milionów).
Ijaw żyją w Nigerii (ok. 14 mln ).
Luba żyją w Demokratycznej Republice Konga (ok. 13 milionów).
Mandinka żyją w Gambii, Gwinei, Mali, Sierra Leone, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Senegalu, Burkina Faso, Liberii, Gwinei Bissau, Nigrze, Mauretanii, Czadzie (ok. 13 milionów).
Mongo żyją w Demokratycznej Republice Konga (ok. 12 mln).
Kongo żyją w Demokratycznej Republice Konga, Angoli i Republice Konga (ok. 10 mln).
Szona żyją w Zimbabwe i Mozambiku (ok. 10 mln).
Zulusi żyją w Republice Południowej Afryki (ok. 10 mln).

 

 

Podróżując po Afryce najczęściej spotkamy większe skupiska ludzi wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża, a także wzdłuż żyznych dolin rzecznych.

 

Ludzie przeważnie żyją w małych wioskach.

 

 

 


 

 

 

Ponad 2/3 mieszkańców Afryki mieszka na wsi. Wsie te znacznie różnią się między sobą. W Afryce Środkowej, Wschodniej i Zachodniej wsie są niewielkie, liczą po kilkadziesiąt mieszkańców. W Egipcie w delcie Nilu wsie liczą do kilkunastu tysięcy mieszkańców.

 

 

Tradycyjnym materiałem budowlanym w budownictwie wiejskim w Północnej Afryce jest glina. Domy są parterowe o płaskim dachu, który pełni funkcję tarasu, bądź rupieciarni.

 


 

W Afryce Subsaharyjskiej występuje duża różnorodność materiałów budowlanych w zależności o dostępnych surowców.

W Afryce Wschodniej i Południowej dominują chaty okrągłe, wyplatane z gałęzi. W Sahelu dominują cylindryczne domy z gliny ze spiczastym słomianym dachem.

 

 

Najwyższy współczynnik ludności miejskiej jest w Libii ponad 80%, w tym ok. 33% mieszkańców kraju mieszka w Trypolisie. W Afryce Subsaharyjskiej wynosi ok. 20-30%.

Na terenie Afryki znajduje się 58 miast mających co najmniej 1 mln mieszkańców w tym 4 liczące ponad 5 mln. Największym miastem Afryki jest liczące ponad 10 mln mieszkańców Lagos w Nigerii. Drugim co do wielkości miastem jest stolica Demokratycznej Republiki Kongo – Kinszasa. Trzecim miastem w kolejności jest stolica Egiptu – Kair.

 


Najczęściej funkcje stolic pełnią duże miasta portowe. Ciekawostką mogą być najstarsze miasta w Afryce znajdujące w Egipcie liczą sobie 8000 lat.

Problemem afrykańskich miast jest przeludnienie powstałe w wyniku hiperurbanizacji oraz bardzo wysoki przyrost naturalny. Brak lub ewentualnie bardzo słabe wykształcenie migrantów powoduje trudności w uzyskaniu pracy w miastach. Powoduje to rozwój budownictwa substandardowego. Osiedla te są przeważnie pozbawione podstawowych usług miejskich np. transportu miejskiego, wodociągów, kanalizacji czy wywozu śmieci.


Afryka Subsaharyjska jest jednym z najbiedniejszych regionów na świecie.

Rolnictwo w Afryce stanowi znaczącą gałąź gospodarki i ma znaczny udział w zatrudnieniu. Duża część afrykańskiego rolnictwa wykazuje niską mechanizację oraz kulturę rolną, co powoduje, że najczęściej nie zapewnia podstawowych potrzeb. W wielu krajach na południu występują problemy związane z dekolonizacją i nie udanymi reformami.


 

Aż 60% mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej pracuje w rolnictwie, które w dużej mierze daje plony zapewniające podstawowe potrzeby rolników, mimo tego ludność niedożywiona stanowi 32% mieszkańców regionu.

 


 

Dzikie rośliny i zwierzęta towarzyszą ludziom w wielu miejscach, Google Maps umożliwia obejrzenie z bliska, chroniących się przed upałem w rzece hipopotamów Google Maps Park Narodowy Serengeti hipopotamy


 

Ponad 40% powierzchni Afryki stanowią tereny przydatne rolniczo dopiero po sztucznym nawodnieniu na co państwa afrykańskiej nie mają pieniędzy. Istotnym problemem rolnictwa szczególnie w Rogu Afryki jest zmienność warunków klimatycznych szczególnie susze, które powodują klęski głodu. W bogatych państwach arabskich problem ten jest rozwiązywany przez budowę obiektów hydrotechnicznych, wykorzystujących w niektórych przypadkach nawet odsalaną wodę morską.

Braki wody powodują, trudności z lokowaniem przemysłu wykorzystującego wodę.

Jedyną stosunkowo dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest wydobycie surowców, które dostarcza w niektórych krajach ponad 40% PKB. Jednakże gałąź ta jest bardzo wrażliwa na wahania cen tych surowców.

Przemysł przetwórczy daje około 30% dochodów, jednakże dużą rolę ogrywają huty metali. Przemysł lekki ma znikomy udział w przemyśle ogółem i w małym stopniu zapewnia podstawowe potrzeby ludności.

 

 

Poziom rozwoju turystyki oraz atrakcyjność turystyczna jest różna w zależności od kraju. Mimo wielu walorów zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych w większości państw turystyka jest słabo rozwinięta. Z drugiej strony są państwa, w których turystyka stanowi istotny a nawet kluczowy element gospodarki. Najlepiej rozwinięta turystyka jest w państwach Afryki Północnej oraz Republice Południowej Afryki.

 

Google Maps daje możliwość obejrzenia z bliska lasu deszczowego który rośnie głównie na obszarach w środkowej części Afryki gdzie występują okresowe intensywne opady deszczu (las przeprawa przez rzekę) Google Maps Afryka las deszczowy

 

W Afryce używanych jest ponad 1000 języków. Niektóre, stosowane w kontaktach handlowych, stały się językami wehikularnymi, umożliwiając porozumiewanie się ludom o różnych językach ojczystych. Taką rolę pełni między innymi język hausa w części Afryki Zachodniej czy też suahili w Afryce Wschodniej.

 

 

 

Więcej o Afrykanach i ich kulturze i obyczajach na stronie: www.afrykanie.pl

 

Zdjęcia z 50 największych miast Afryki : https://www.youtube.com/watch?v=jUPeFgkH8CI

 

(źródło wiadomości: https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka )