Strona główna

Afryka

 

Afrykę zamieszkuje około 1,07 miliarda ludzi (2012).

Posiada ona 54 w pełni uznanych suwerennych państw. Praktycznie prawie wszystkie te państwa, powstały dopiero w drugiej połowie 20 wieku z byłych kolonii, uzyskując niepodległość. Występuje tu bardzo bogata przyroda i wiele bardzo różnych czasem bardzo skrajnych stref klimatycznych.

Ludność mieszka głównie wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża, a także wzdłuż żyznych dolin rzecznych. Chociaż ludzie przeważnie żyją w małych wioskach, coraz większa ich liczba migruje do miasteczek i metropolii w poszukiwaniu pracy. Kontynent afrykański jest domem dla wielu różnych grup etnicznych, zarówno rodzimych jak i przybyłych z zewnątrz, które pielęgnują różne własne style życia. Mieszkańcy kontynentu żyją wśród pustyń, dżungli, jak również w nowoczesnych miastach.

Afryka jest drugim najbardziej suchym kontynentem po Australii.
Około 66% terenów w Afryce jest suchych lub półsuchych, a ponad 300 milionów ludzi z ponad 800 milionów ludzi
w Afryce Subsaharyjskiej żyje w środowisku ubogim w wodę.
W miejskich slumsach w krajach Afryki Subsaharyjskiej żyje ponad 200 milionów ludzi.
Problemy z wodą powodują na wielu terenach kryzys wodny, występuje tu powszechny brak bezpiecznej wody pitnej. Afryka jest drugim najbardziej suchym kontynentem po Australii.

Około 66% terenów w Afryce jest suchych lub półsuchych, a ponad 300 milionów ludzi z ponad 800 milionów ludzi w Afryce Subsaharyjskiej żyje w środowisku ubogim w wodę.

Problemy z wodą powodują na wielu terenach kryzys wodny, występuje tu powszechny brak bezpiecznej wody pitnej. W miejskich slumsach w krajach Afryki Subsaharyjskiej żyje ponad 200 milionów ludzi. Ten kontynent  ma najkrótszą średnią życia mieszkańców - 47 lat.

Jednak następuje tu też wyraźny rozwój, wiele konfliktów udało się zakończyć. Wiele także krajów weszło na drogę reform i zmian. Kontynent jako całość ma duże złoża surowców mineralnych w tym także ropy naftowej.

 

Afryka daje duże szanse na udane inwestycje.

 

Afryka to kontynent bogaty w zasoby, pomimo tego faktu wielu Afrykańczyków to ludzie bardzo biedni. Afryka jest najbiedniejszym zamieszkałym kontynentem, oceniając to na podstawie PKB per capita. Bank Światowy podaje, że w 2005 roku w Afryce Subsaharyjskiej 50 procent ludzi żyło za 1,25 dolara dziennie, wśród najbiedniejszych było to 70 centów dziennie.

Pomimo tak złej sytuacji, w pewnych częściach Afryki uzyskano dobre gospodarczo wyniki na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Według międzynarodowych organizacji ekonomicznych takich jak np. Bank Światowy i w ocenie najważniejszych na świecie gazet finansowych, w ostatnich latach cześć spośród krajów afrykańskich należała do najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie.

Niech dowodem będzie fakt, że z Afryką silnie gospodarczo współpracują Chiny, ich wzajemny obrót handlowy wyniósł 200 mld dolarów w 2014 roku.

W wielu krajach dominuje przemysł wydobywczy, jednak coraz więcej krajów stara się rozwijać inne gałęzie gospodarki.

 

Afrykańskie rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki dla większości krajów tego kontynentu. Znaczenie to wynika głównie z  tego, że zatrudnia często ponad połowę aktywnych zawodowo ludzi.  Pomimo tego nie zawsze ma to przełożenie bezpośrednie na udział jego w krajowym produkcie brutto lub w wysokości eksportu państw.

Bank Światowy podaje, że rolnictwo zatrudnia 65 procent siły roboczej w Afryce i odpowiada za 32 procent produktu krajowego brutto.

Rolnictwo o charakterze drobnych rodzinnych gospodarstw rolnych dominuje i stanowi prawie 80%  wszystkich upraw. Przez skalę swojego zatrudnienia staje się głównym źródłem utrzymania dla bardzo wielu Afrykan.

Przemysł turystyczny jest jednym z ważnych sektorów gospodarki w wielu krajach afrykańskich. Cztery kraje, które osiągają największe dochody z turystyki to Egipt, Tunezja, Maroko i RPA. Druga grupa krajów, która rozwija mocno swą turystykę to Namibia, Botswana, Mozambik, Tanzania i Kenia.

Turystów przyciąga tu wiele atrakcji w Maroku i Tunezji są piękne plaże położone względnie blisko od Europy. Wakacje w Egipcie przyciągają bogatą historią starożytnego Egiptu, piramidami i artefaktami. RPA i Kenia oferują dzikie wyprawy - safari, przyroda przyciąga turystów, którzy pragną zobaczyć dzikie zwierzęta z Afryki.

 

Więcej informacji o Afryce można znaleźć na stronie Wikipedii.

źródło: wikipedia.org, worldbank.org, un.org